กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้ารับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะศึกษานิเทศก์ สพม.กาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

 


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..