กองลูกเสือโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ สนับสนุนโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..