การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมเสียงพิณ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ภาพบรรยากาศการประชุม

12 ตุลาคม 2566 นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นายวิญญู อุตระ ผอ.กลุ่มฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสียงพิณ ในโอกาสนี้ นายสถาพร ภูบาลเช้า ได้เล่าประสบการณ์การทำงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษานิเทศก์โดยได้เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารงาน

นายสถาพร ภูบาลเช้า กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..