โรงเรียนกุฉินารายณ์ ดำเนินการสอบคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 โรงเรียนกุฉินารายณ์ดำเนินการสอบคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับการนิเทศ ติดตาม จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..