กิจกรรมการแข่งขันกีฬา E_SPORT ต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18-26 มิ.ย.67 ของนักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สนับสนุนโดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..