กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนกุฉินารายณ์ นำโดย ดร.อานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567
“ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” จัดโดยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอ
กุฉินารายณ์ ในการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าเป็นพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีไหว้ครูน้อมรำลึกถึงบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง ให้ครูได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป

 

 

 


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..