กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ นำโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..