กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ม.4-5 ยุวกาชาดม.1-3 ผู้บำเพ็ญฯม.4-5โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..