โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรม “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักเรียน รายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) รหัสวิชา I20202 ปีการศึกษา 2566”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 17 มกราคม 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรม “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักเรียน รายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) รหัสวิชา I20202
ปีการศึกษา 2566” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุม
บุญไกรสร และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ โดยมีนายอานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ดร.ศิริชัย ศรีหาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา และ ดร.พิมพร ผาพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เป็นประธานกรรมการการตัดสินผลงาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 36 ทีม


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..