ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566
ดาวน์โหลดรายละเอียด


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..