คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกุฉินารายณ์ ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

  • วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกุฉินารายณ์ ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..