คณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..