“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..