งานธนาคารความดี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ทำความดี โดยนายชูชัย ประทุมขันธ์พร้อมคณะผู้บริหาร The MKS scholarship of the Goodness Bank for the students.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..