งานแนะแนวโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้า(อาชีพ)จัดโดยสนง.จัดหางานจ.กาฬสินธุ์ร่วมกับบ.ไมเนอร์ฯ จำกัด(มหาชน)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..