ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมเวที “สานพลังชุมชนล้อมรักษ์”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ พร้อมด้วย นางสาวรัศมี ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ร่วมเวที “สานพลังชุมชนล้อมรักษ์” พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายเป็นปฏิบัติบูชา ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรณรงค์ส่งเสริมครอบครัวตื่นตัวต่อปัญหาและผลกระทบจากอบายมุข โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567                   ณ โรงแรมดิอิมพิเรียล โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..