ทีมบริหาร สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมประชุมผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโคกศรีเมือง

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ. สพม.กาฬสินธ์ุมอบหมาย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง , นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง สพม.กาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยทีมบริหาร สพม.กาฬสินธ์ุ เข้าร่วมประชุม ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา เรื่อง การตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.พ. 2566 และใช้พื้นที่โรงเรียนโคกศรีเมือง เป็นที่ตัั้งโรงเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..