นักกีฬากรีฑาโรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

เด็กหญิงดารินทร์ ใจอ่อน นักกีฬากรีฑาโรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่ง 3000 เมตร กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39
“ราชบุรีเกมส์” จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2567

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..