นักศึกษาปริญญาโท ม.กาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานและสัมมนา”กลยุทธ์ของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพทางการศึกษาและการบริหารทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ” วิทยากรโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.และคณะ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..