นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..