นักเรียนโรงเรียนกุฉินารายณ์  นายเจษฎา ทองปาน  ได้รับรางวัล อันดับที่ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “รักษ์โลกลดพลาสติก” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย  ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..