นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Skolraj Robotics Grand Championship 2024” จากท่านนายกรัฐมนตรี ณ สกลราชวิทยานุกูล

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

 


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..