นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้ารับฟังการรับทุนนวัตกรรมอาชีพชั้นสูงของนักเรียนที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..