นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดวงดนตรีโปงลาง ประเภท ข มัธยมศึกษา โดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..