นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 โดยมีนายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร. สนับสนุน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..