นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ในการแข่งขันกีฬาเปตองรอบระดับประเทศ สนับสนุนโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..