นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลศิลปะ ดนตรีและความเท่าเทียม สนับสนุนโดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..