นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สนับสนุนโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..