นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนโดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..