นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพของนักเรียนประจำปี 2567 สนับสนุนโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..