นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทร์มหาราช ประจำปี 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

 คลิกชมภาพกิจกรรม

    นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทร์มหาราช ประจำปี 2566ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล  พิธีถวายราชสักการะและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชประจำปี 2566 ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าของพระองค์ท่าน สู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป…


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..