นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2567

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..