นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย (ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ)ประชุมประธานกรรมการสหวิทยาเขตและกรรมการเลขานุการสหวิทยาเขต สพม.กาฬสินธ์ุ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม  2566  เวลา 09.30 น.  นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ประชุมประธานกรรมการสหวิทยาเขต และกรรมการเลขานุการ  สหวิทยาเขตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น  3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..