นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนร่องคำ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 เวลา 13.00 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และพบปะ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อมนี้ได้มอบนโยบาย แนะนำ ส่งเสริมการจัดการเรียนสอนและการ พัฒนาผู้เรียน


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..