นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 เวลา 11.00 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม พร้อมนี้ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบเงินช่วยเหลือบ้างต้นแก่นักเรียนที่บ้านถูกน้ำท่วม


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..