นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ นำบุคลากรในสำนักงาน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อสร้างความตระหนักในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 เวลา 08.15 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ พร้อมด้วย นายสถาพร ภูบาลเช้า, นายธีรภัทร วงษ์สว่าง, นายธิติวัฒน์ พิไลวงค์ ,นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รอง ผอ.สพม. กาฬสินธ์ุ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานจัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรัก ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความมีระเบียบวินัย และการเป็นข้าราชการที่ดี จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ได้พบปะแจ้งข้อราชการและภารกิจในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..