นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร. พร้อมคณะผู้บริหารและงานแผนงานฯเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพฯ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..