นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.เมืองกาฬสินธุ์ มอบหมายให้รองผอ.รร.มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมฯ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..