นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.พร้อมรอง ผอ.รร. และฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..