นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครูเข้าร่วมประชุมการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและภายนอก จาก สพฐและ สพม.ผ่านทางระบบออนไลน์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..