นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร. พร้อม รอง ผอ.รร มอบเกียรติบัตรและรางวัลกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..