นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร. มอบหมายให้ครูประจำชั้นมอบทุน กสศ. และเงินปัจจัยพื้นฐานฯ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

 


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..