นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา ณ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

       


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..