นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร การประกวดพานไหว้ครูแก่นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..