นายตระการเกียรติ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมเป็นเกียรติออกหน่วยให้บริการตามภารกิจโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 เวลา 09.00 น.นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ มอบหมายให้นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รอง ผอ.สพป.ระนอง

ปฏิบัติราชการ สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมเป็นเกียรติและออกหน่วยให้บริการตารภารกิจโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธ์ุ และโครงการ”จังหวัดกาฬสินธ์ุบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชาชน

โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนชุมชนแจนแลนรษฎร์บำรุง

บ้านแจนแลน หมู่ที่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..