นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/ 2567

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

 

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ มอบหมายให้ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รองผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ  นางสาวเพ็ญพิมล  ศิริกุล ผู้อำนวยการกลุ่ม  นโยบายและแผน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..