โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ขอแสดงความยินดีกับนายพุทธิพันธุ์ ขอดสันเทียะ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 วิชาภูมิศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ ประจำปี 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

🎉โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ขอแสดงความยินดีกับ
🏆นายพุทธิพันธุ์ ขอดสันเทียะ นักเรียนชั้น ม.5/1
📚เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 วิชาภูมิศาสตร์
📋โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ ประจำปี 2566


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..