น.ส.พัชรา มาโพนทอง ม.5/6 รร.เมืองกาฬสินธุ์ ชนะเลิศเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่ 14 เป็นตัวแทนจ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนโดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..