ประกาศการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2566


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..