ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ประำาศสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

https://drive.google.com/file/d/1Pp3UD7LElRm5RZMFeoUkyc8gIY3fvVYS/view?usp=sharing


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..